รู้จักระดับความบริสุทธิ์ของเพชร เท่ากับรู้ทัน “เพชรมีตำหนิ”

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

ทำไมต้องจัดระดับความบริสุทธิ์ (Clarity) ของเพชร ?

ก่อนจะตอบคำถามนี้ได้ เราต้องทำความรู้จักกับการก่อกำเนิดเพชรแท้จากธรรมชาติเสียก่อน

เพชรแท้จากธรรมชาติก่อตัวขึ้นในชั้นหินใต้เปลือกโลก โดยเมื่อมีความร้อนและความดันสูงทำปฏิกิริยากับธาตุคาร์บอน คาร์บอนจะก่อตัวขึ้นเป็นรูปผลึก (Crystal) แต่เนื่องจากการเกิดเองตามธรรมชาติจึงไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่า ระหว่างการก่อตัวเป็นผลึกจะมีธาติอื่นแทรกเข้าไปเจือปนหรือไม่ , มีรอยแตกในระหว่างการก่อตัวไหม หรือรอยผิวของผลึกจะมีลักษณะอย่างไร สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาเรียกว่า “ตำหนิ” และมักจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ตำหนิเหล่านี้เปรียบเสมือนลายนิ้วมือเฉพาะตัวของเพชรแต่ละเม็ด

ดังนั้นคำตอบของคำถามข้างต้นก็คือ การจัดระดับความบริสุทธิ์ก็เพื่อกำหนดให้เพชรแต่ละเม็ดว่ามีคุณสมบัติตามธรรมชาติอยู่ในกลุ่มใด เมื่อมองผ่านแว่นขยายสิบเท่า (10X) โดยพิจารณาจาก

คุณลักษณะภายนอก

  • ริ้วรอยพื้นผิว เช่น รอยแมวข่วนและรอยบิ่น

คุณลักษณะภายใน

  • ดูสิ่งที่อยู่ในเนื้อเพชร เช่น รอยปริแตกเล็กๆ รอยขนนก ตำหนิหรือมลทินที่ฝังในเนื้อเพชร

การจำแนกความบริสุทธิ์ของเพชร สามารถจำแนกได้ตามหลักสากล 5 ระดับ ดังนี้

1.Flawless (FL)

เพชรในระดับนี้เป็นเพชรชั้นยอดน้ำงามที่สุด ไม่มีตำหนิหรือมลทินใด ๆ ในทั้งเนื้อเพชรและผิวของเพชร เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า (10X)

2.Internally Flawless (IF)

เพชรในระดับนี้เป็นเพชรชั้นยอดที่ไม่มีตำหนิภายในเนื้อเพชรเลย เมื่อมองภายใต้กล้องขยาย 10 เท่า (10X)

3.Very Very Slightly Included (VVS1 / VVS2)

เพชรในระดับนี้เป็นเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรให้เห็นได้น้อยมากๆ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10X ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาค่อนข้างนาน แล้วแต่ความชำนาญของผู้ตรวจสอบ

จำแนกออกเป็นระดับ 1 และ 2 ตามลำดับ

  • หากตำหนิน้อยมากจะใช้ VVS1
  • หากตำหนิที่สามารถเห็นได้ชัดมากขึ้นจะใช้ VVS2

4.Very Slightly Included (VS1 / VS2)

เป็นระดับของเพชรที่มีมลทินในเนื้อเพชรในระดับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า จะต้องใช้กล้องกำลังขยาย 10X ส่องจึงเห็น และจะต้องใช้เวลาในการค้นหาสักพัก แต่จะใช้เวลาน้อยกว่าเพชรความสะอาดระดับ VVS

ตำหนิและมลทินสามารถเห็นได้ชัดเจนมากกว่าระดับ VVS และอาจมีสีต่างๆ ในเนื้อของมลทินที่สามารถมองเห็นได้

5.Slightly Included (SI1 / SI2)

เป็นระดับของมลทินที่สามารถมองเห็นได้ทันทีภายใต้กล้องกำลังขยาย 10X และบางกรณีสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่จะมีขนาดที่เล็กอาจจะต้องสังเกต หรือใช้กระดาษขาวทาบและมองกับแสงไฟจึงเห็นชัดขึ้น

ในระดับสายตาของผู้ยังไม่ชำนาญการในการสอ่งเพชร จะต้องใช้เวลานานในการสังเกต

6.Imperfect (I1 / I2 / I3)

เป็นระดับมลทินที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งอาจจะมีตำหนิเยอะมากๆ หากเป็นระดับ I3

เพชรแท้จากธรรมชาติแต่ละเม็ดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน และมีระดับความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกัน หากเราไม่ใช่ผู้ชำนาญในการส่องเพชรเราก็อาจมองไม่เห็นตำหนิหรือมลทินในเพชรเม็ดนั้น www.abovediamond.com ร้านเพชรที่มีความชำนาญในการดูเพชร สามารถให้คำแนะนำที่ถูกต้องและมีประโยชน์หากคุณกำลังมองหาเพชรแท้ที่ได้คุณภาพมาตรฐานมาครอบครอง