นพ.สุกิจ แจง ชวน ดำเนินการประชุม ญัตติแก้ รธน. เป็นกลางยึดหลัก รธน.

เรื่องที่น่าสนใจล่าสุด

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 63 นายแพทย์สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยกล่มผู้ชุมนุม บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาเมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา ที่เดิมมีการยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุด แต่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ขอให้ใช้วิธีละมุนละหม่อมเริ่มจากเบาไปหาหนัก เพราะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทุกคนคือประชาชน ที่เปรียบเหมือนลูกหลาน แต่ตนเองขอตำหนิการกระทำของกลุ่มชุมนุมที่ใช้คำหยาบคายต่อนายชวน เพราะนายชวนคือผู้ที่ห่วงความปลอดภัย

พร้อมทั้งรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพกับนายชวนในโซเชียลมีเดีย จึงขอตำหนิการกระทำ แต่ก็คิดว่าไม่สามารถพูดอะไรกับคนเหล่านั้นได้ แต่ขอเตือนว่าสักวันหนึ่งผู้ที่กระทำแบบนั้นอาจจะโดนแบบนี้บ้างถ้าปล่อยสังคมเป็นอยู่แบบนี้ พร้อมทั้งชี้แจงว่า นายชวน ดำเนินการประชุมด้วยความเป็นกลาง ยึดหลักรัฐธรรมนูญ ข้อบังคับการประชุม และข้อบังคับจริยธรรม ส่วนมติที่ออกมาเป็นมติจากที่ประชุมไม่ใช่มติของนายชวน เพราะนายชวนมีหน้าที่เพียงควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถ้าหากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจให้ไปพูดคุยกับ ส.ส. และ ส.ว. ขออย่ากล่าวหานายชวน

ทั้งนี้นายแพทย์สุกิจ กล่าวสรุปผลงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมรัฐสภา ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึง 24 กันยายน 2563 ว่า มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทั้งสิ้น 30 ครั้ง และมีการประชุมร่วมรัฐสภา 4 ครั้ง

โดยในส่วนของการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาในหลายประเด็น แบ่งเป็น การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติต่างๆ ซึ่งได้พิจารณาเสร็จสิ้น 4 ฉบับ , อยู่ระหว่างการพิจารณา 4 ฉบับ , รอการพิจารณาที่อยู่ระหว่างขั้นตอนต่างๆ 64 ฉบับ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนร่วมเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ตามหมวด 3 หรือ หมวด 5 ของรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาที่ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนต่างๆ จำนวน 28 ฉบับ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาพระราชกำหนด ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วจำนวน 4 ฉบับ สำหรับญัตติ ซึ่งที่มีทั้งญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญจำนวน 1 ญัตติ , ญัตติที่สภาพิจารณาเสร็จแล้ว 182 ญัตติ , ญัตติที่รอการพิจารณา 144 ญัตติ ขณะเดียวกันยังมีการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งพิจารณาเสร็จแล้วจำนวน 14 เรื่อง ส่วนกระทู้ถาม แบ่งเป็นกระทู้ถามสดด้วยวาจาจำนวน 24 กระทู้ , กระทู้ถามทั่วไป ที่มีการถามตอบในสภาจำนวน 29 กระทู้ , กระทู้ที่ ตอบในราชกิจจานุเบกษาจำนวน 52 กระทู้ , กระทู้ถามแยกเฉพาะ ได้ตอบในห้องกระทู้ถาม 47 กระทู้ , โอนตอบในราชกิจจานุเบกษา 15 กระทู้ รวมไปถึงพิจารณากรณีที่ ส.ส. ขอปรึกษาหารือในที่ประชุม จำนวน 1,365 ข้อหารือ

ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภา ได้ให้ความเห็นชอบของหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ฉบับ ร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ จำนวน 1 ฉบับ ร่างข้อบังคับการประชุมรัฐสภา จำนวน 1 ฉบับ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อยู่ระหว่างการพิจารณา 6 ฉบับ และยังไม่ได้รับการบรรจุ จำนวน 2 ฉบับ