Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

"น้ำตกทีลอซู" พร้อมเปิดอีกครั้ง 8 พ.ย. นี้ หลังจากต้องปิดตัวไปเกือบครึ่งปี

pakdee
(@pakdee)
Noble Member Registered

Tee-Lor-Su-waterfall

น้ำตกทีลอซู เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก ประกาศพร้อมเปิดการท่องเที่ยวอีกครั้ง ในวันที่ 8 พ.ย. 64 พร้อมมาตรการคุมเข้มโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายวัชรพล มั่นปาน นายอำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการพิจารณาเปิดการท่องเที่ยว "น้ำตกทีลอซู" อีกครั้ง หลังจากที่ปืดการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โดยที่ประชุมเห็นว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คล้ายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จึงมีมติเปิดให้เปิดการท่องเที่ยวน้ำตกทีลอซูอีกครั้งในวันที่ 8 พ.ย. 64

ซึ่งในการเปิดน้ำตกทีลอซูครั้งนี้ นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด คือ

  • จำกัดนักท่องเที่ยวภายในพื้นที่ครั้งละไม่เกิน 250 คนต่อช่วงเวลา
  • นักท่องเที่ยวทุกคนต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว 2 ครั้ง ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  • นักท่องเที่ยวต้องได้รับวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน
  • สำหรับผู้ที่เป็นโควิด-19 มาก่อน และได้รักษาอาการป่วยจนหาย พร้อมได้รับการพักฟื้นโดยการกักตัว 28 วัน แต่ไม่เกิน 3 เดือนมาแล้ว จะต้องแสดงเอกสารการรักษาให้เจ้าหน้าที่ฯ ทราบ รวมไปถึงมาตรการอื่นๆ ตามที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขได้กำหนดไว้

สำหรับ “น้ำตกทีลอซู” อยู่ภายในเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก เกิดจากลำห้วยกล้อทอที่อยู่ด้านบน ซึ่งได้ไหลมารวมกัน และไหลตกลงมายังช่องเขาขาดที่สูงประมาณ 300 เมตร กว้างประมาณ 500 เมตร เกิดเป็นน้ำตกทีลอซูอันสวยงามอลังการ โดยสายน้ำตกแห่งนี้ได้ไหลโจนทะยานลงมาจากโตรกผา ลดหลั่นลงมาเป็นชั้น ๆ ท่ามกลางขุนเขาแมกไม้ที่เขียวขจี

"น้ำตกทีลอซู" ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก มีลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อท้อ ลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชัน มีน้ำไหลแรงตลอดปี ความกว้างของตัวน้ำตกประมาณ 500 เมตร ไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ มีความสูงประมาณ 300 เมตร ล้อมรอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์

"ทีลอซู" (Tee Lor Su waterfall) หรือออกเสียงตามภาษาปกาเกอะญอว่า "ที-หล่อ-ชู" ที่แปลว่า น้ำ, หล่อ แปลว่า ไหล และ ชู แปลว่า ทิ่มแทง (หล่อ-ชู เป็น กิริยา หมายถึง การไหลลงมาอย่างแรงของน้ำปะทะกับพื้นเบื้องล่าง) ดังนั้นจึงแปลว่าน้ำตก

น้ำตกทีลอซู เปิดเส้นทางรถยนต์รับฤดูกาลท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 พ.ค. ของทุกปี (แต่บางปีถ้าช่วง ต.ค. ยังมีฝนตกหนัก อาจเลื่อนวันเปิดเส้นทางถนนไปเป็น 1 พ.ย.) เฉพาะรถ 4x4 และกระบะ (ห้ามรถมอเตอร์ไซด์/ รถเก๋ง/ รถโหลดต่ำ)

การมาเที่ยวที่นี่ มี 2 เลือก

1. ทางรถยนต์ จากหน่วยฯ ห้วยหนองหลวง สู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อสู่น้ำตกทีลอซู ระยะทาง 1.5 กม. ประมาณ 30 - 45 นาที

2.เส้นทางล่องแพตามลำน้ำแม่กลองจากอำเภออุ้มผางผ่านน้ำตกทีลอจ่อซึ่งจะปรากฏรุ้งกินน้ำเวลาประมาณ 09.30-10.00 น. ขึ้นฝั่งที่ผาเลือด ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง และนั่งรถต่อไปอีก 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 45 นาที สามารถหาซื้อทัวร์ได้ที่ อ.อุ้มผาง

ด้วยองค์ประกอบความงดงามของสายน้ำและสภาพธรรมชาติแวดล้อมที่เกื้อหนุนเสริมส่งกัน ทำให้น้ำตกทีลอซูได้รับการยกย่องจากคนส่วนใหญ่ให้เป็น “น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองไทย”

#ทีลอซู เปิดช่วงไหน 2564
#น้ำตกที่ ล อ. ซู เปิด ช่วง ไหน
#น้ำตกที่ ล อ. ซู ล่าสุด
#น้ำตกทีลอซู 2564
#ทางเข้าน้ำตกทีลอซู
#น้ำตกทีลอซู ภาษาอังกฤษ
#น้ำตกทีลอซู การเดินทาง
#น้ำตกทีลอซู ที่พัก

Quote
Topic starter Posted : 26/10/2021 6:39 pm
Share: