นิทานเวตาล เรื่องที่ 8 พระยศเกตุกับทีรฆทรรศินและนางวิทยาธรสาว (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลกล่าวว่า ข้าแต่พระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ข้าRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 9 การชุบชีวิตด้วยความผิดพลาดของนางมุกดาวลี (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลเล่าเรื่องซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอีกเรื่อRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 ปริศนายากของเวตาล (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เกิดเขม่นตาซ้าย หัRead More…

นิทานเวตาล ปลายเรื่อง (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เมื่อพระวิกรมาทิตย์ทรงนิ่งอึ้งมิได้ออกพระโอษฐ์ตรัสRead More…