นิทานเวตาล ตอน ต้นเรื่อง (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

พระราชาทรงนามวิกรมาทิตย์ ครองราชย์อยู่กรุง อุชชยินRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 1 พระวัชรมงกุฎ กับ พุทธศริระ (ลิลิตเพชรมงกุฎ) (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

ในกรุงพาราณสีมีพระราชาทรงศักดิ์ใหญ่ครองราชย์สมบัติRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 2 นกแก้วจุฑามนกับนกขุนทองโสมิกา (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

ฝ่ายพระวิกรมาทิตย์ ครั้นเวตาลหลุดลอยไปแล้วก็ยืนตะลRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 3 พระเจ้าศูทรกะกับขุนนางวีรพล (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

            พระวิกรมาทิตย์ ครั้นเวตาลหลุดลอยไปแล้ว ได้สRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 4 นางมัทนเสนากับการเลือกคู่ (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

              พระวิกรมาทิตย์เสด็จไปถึงต้นอโศก ทรงปีนขึ้Read More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 5 นางโศภนี ผู้หลงรักโจร (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลเริ่มด้วยสำเนียงโอนอ่อนว่า ข้าแต่พระราชาผู้ปรRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 6 พราหมณ์เกศวะกับบุตรเขย 3 คน (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

ครั้นพระวิกรมาทิตย์เสด็จกลับถึงต้นอโศก ทรงปีนขึ้นไRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 7 ความรักมนัสวี ผู้โง่เขลา (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลเล่าว่า ยังมีเมืองชื่อ กุสมาวดี พระราชาคือท้าว Read More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 8 พระยศเกตุกับทีรฆทรรศินและนางวิทยาธรสาว (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลกล่าวว่า ข้าแต่พระราชาผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ข้าRead More…

นิทานเวตาล เรื่องที่ 9 การชุบชีวิตด้วยความผิดพลาดของนางมุกดาวลี (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลเล่าเรื่องซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงอีกเรื่อRead More…