นิทานเวตาล เรื่องที่ 10 ปริศนายากของเวตาล (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เวตาลกล่าวว่าครั้งนี้ข้าพเจ้าให้เกิดเขม่นตาซ้าย หัRead More…

นิทานเวตาล ปลายเรื่อง (ฉบับพระนิพนธ์ใน กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์)

เมื่อพระวิกรมาทิตย์ทรงนิ่งอึ้งมิได้ออกพระโอษฐ์ตรัสRead More…